تصاوير وداع پرشور مردم با آيت‌الله مجتهدي:

http://www.iranhall.com/news/shownews/?newsid=2887