ولادت امام هادی(ع) و میلاد حضرت مسیح بر همه شما مبارک باد!

امام هادی(ع) می فرمایند:

من جمع لک ودّه و رایه فاجمع له طاعتک

هر کس که دوستی و نظر خود را( به صورت کامل و صادقانه) در اختيارت گذاشت، تو نيز با تمام وجود از او اطاعت کن.

 

 من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه

هر که برای خود شخصيت و ارزشی قائل نشود، از گزند او خاطر جمع مباش.